Chính Sách & Quyền Riêng Tư

Chào mừng bạn đến với success-online.vn

Chúng tôi vận hành Học Viện Kinh Doanh Online (Success Online) – sau đây tôi sẽ viết tắt là “SC”,  và bao gồm một số websites khác. Dưới đây là chính sách quyền riêng tư của chúng tôi nhằm tuân thủ quyền riêng tư về bảo mật thông tin mà chúng tôi có thể thu thập được trong quá trình vận hành website.

Đối với người dùng vào website

Giống như hầu hết các bên vận hành website khác, SC sẽ thu thập các dữ liệu định danh người dùng do trình duyệt và server cung cấp như loại trình duyệt, ngôn ngữ cài đặt, site giới thiệu, ngày và giờ mỗi yêu cầu truy cập của người dùng được gửi lên. Mục tiêu của SC trong việc thu thập các dữ liệu người dùng không định danh là nhằm giúp SC hiểu rõ hơn về cách thức người dùng sử dụng website. Qua thời gian, SC có thể xuất tập hợp các dữ liệu định danh người dùng, ví dụ như xuất các báo cáo về xu hướng người dùng sử dụng website.

SC cũng đồng thời thu thập các dữ liệu định danh người dùng như địa chỉ Internet Protocol (IP) đối với các người dùng đăng nhập vào hệ thống hoặc người dùng có để lại phản hồi trong các website của chúng tôi.

SC chỉ tiết lộ thông tin IP người dùng đăng nhập vào hệ thống và những khách hàng phản hồi trên trang trong các trường hợp cần sử dụng và tiết lộ thông tin người dùng định danh như được mô tả dưới đây, ngoại trừ việc địa chỉ IP của khách hàng phản hồi và địa chỉ email sẽ được hiển thị và tiết lộ cho người quản trị của blog/site nơi người dùng để lại phản hồi.

Tập hợp dữ liệu thống kê

SC có thể sẽ thu thập các thống kê về hành vi của người dùng trên website. SC có thể sử dụng các thông tin này tuy nhiên chúng tôi không cung cấp các thông tin này cho các bên khác hoặc sử dụng với mục đích thương mại. SC sẽ không tiết lộ các thông tin định danh nào khác ngoài những thông tin được mô tả dưới đây.

Lưu trữ dữ liệu thông tin

Giải pháp thanh toán online của chúng tôi được tổ chức và quản lý bởi các bên thứ 3 như Paypal, 2Checkout, Stripe. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử online và điều đó cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của mình đến bạn.

Thông tin và dữ liệu của bạn được lữu trữ thông qua trung tâm lưu trữ dữ liệu của họ, tùy thuộc vào nơi mà bạn thực hiện giao dịch hoặc tương tác. Họ lưu trữ thông tin của bạn ở một máy chủ bảo mật phía sau tưởng lửa.

Thanh toán

Nếu bạn chọn thanh toán trực tiếp qua cổng thanh toán và hoàn thành việc thanh toán của bạn., thì các cổng thanh toán sẽ lưu trữ thông tin thẻ thanh toán của bạn. Nó được mã hóa thông qua Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Thông tin thanh toán của bạn chỉ được lưu trữ duy nhất trong quá trình bạn bắt đầu thanh toán đến lúc hoàn thành thanh toán. Sau đó, thông tin thanh toán của bạn sẽ được xóa đi.

Tất cả những cổng thanh toán trực tiếp ở đây đều được thiết lập bởi PCI-DSS và được quản lý bởi PCI Security Standard Council, đó là tổ chức bảo mật chung của những thương hiệu như Visa, MasterCard, Americam Express và Discover.

Membership & dịch vụ trả tiền định kỳ:

Thành viên khi tham gia Membership hoặc dịch vụ trả tiền định kỳ của chúng tôi theo tháng hoặc theo năm, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động xử lý thanh toán phí Membership của bạn (nếu không được báo hủy trước), sau đó gửi cho bạn hóa đơn thanh toán qua email. 

LƯU Ý: Chúng tôi không lữu giữ thông tin thẻ thanh toán của bạn. Quy trình này được thực hiện và quản lý bởi các cổng thanh toán trực tuyến, và bạn có thể đọc quyền dịch vụ và quyền bảo mật của họ bằng cách truy cập website: chính thức của họ

Chính sách hoàn tiền

SC sẽ hoàn tiền nếu bạn không hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (thời hạn 30 ngày sau ngày mua, sau khi yêu cầu được chấp thuận, tiền sẽ hoàn về tài khoản quý khách trong vòng tối đa 90 ngày). Mỗi khi bạn đăng ký hoặc mua hoặc thanh toán bất cứ một sản phẩm nào của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu những chính sách của chúng tôi.

Cookies

Một mã cookie là một đoạn mã hoặc dòng thông tin về website được lưu trữ trong máy tính của người dùng, giúp trình duyệt của người dùng cung cấp thông tin được mỗi lần khách hàng đó quay lại. SC sử dụng cookie để giúp chúng tôi trong việc nhận diện và theo dõi người dùng, việc sử dụng website SC, nếu như có các hạn chế về cookie có thể dẫn đến việc một số chức năng trên website của SC sẽ không vận hành trôi chảy được.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trong bất cứ website nào của chúng tôi có thể được hiển thị tới người dùng thông qua các bên đối tác chạy quảng cáo, những người có thể cài đặt cookies. Những cookie này cho phép server quảng cáo có thể nhận diện được máy tính mỗi khi gửi đến các quảng cáo online để xác nhận thông tin là bạn hay người khác đang sử dụng máy tính. Những thông tin này cho phép các mạng lưới quảng cáo, giữa những người dùng khác, có thể hiển thị đúng các quảng cáo mà họ tin rằng bạn sẽ hứng thú nhất. Chính sách quyền riêng tư này bao gồm việc sử dụng cookie bởi SC mà không bao gồm việc sử dụng cookie bởi bất cứ nhà quảng cáo nào.

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Mặc dù phần lớn các thay đổi đều sẽ là những thay đổi nhỏ, SC có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư qua các lần khác nhau, tùy thuộc vào chính sách của SC. SC khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra thông tin này để cập nhật bất cứ thay đổi chính sách nào. Chúng tôi sẽ gửi thông tin cập nhật qua Email nếu có. Việc bạn tiếp tục sử dụng site này sau khi có bất cứ thay đổi nào của Chính sách quyền riêng tư sẽ được mặc nhiên coi là sự chấp thuận các thay đổi này.

​Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về thông tin cá nhân hoặc chính sách này, vui lòng liên hệ:

contact@success-online.vn